top of page
Yalla12123.jpg

Yalla Studio

Just nu är vår studio på paus då vi fokuserar på vårt matställe, catering och städuppdrag.   

Skär tyg

Sömnad

Vi gör syr efter dina önskemål. Vi gör uppläggningar av gardiner, nytillverkning, uppläggning av byxor mm.

Läderverkstad

Reparationer

Vi lagar dina kläder och textilier. 

Mäta en Blazer

Vår studio

Vi erbjuder reparationer och lagningar, specialbeställningar, uppläggning av kläder och hemtextilier.

Textilprojekt HT 2022

Under sommaren och hösten 2022 har vi haft två textilprojekt i form av samarbeten med lokala företag. Projekten beviljades av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ett av projekten handlade om att skapa nya stickmönster utifrån olika nationaliteters traditionella textilier och mönster.
Detta gjordes tillsammans med mönsterdesignern Sofia Kammeborn. https://www.facebook.com/sofiastales

Det andra projektet kallade vi "Textilier uppåt väggarna".
Ett traditionellt sätt att återbruka textilier har i Sverige varit att tillverka trasmattor. Nuförtiden slängs ca 8 kilo begagnade kläder per person i Sverige idag, det betyder ett stort slitage på jordens resurser. Vi ser möjligheten att låta förbrukade textilier bli till ett bruksföremål. Vi tror att kunskapen om traditionellt hantverk är en del av lösningen på våra samhällsutmaningar, både socialt och planetärt. Vi behöver lära oss av de gamla traditionerna att tillvarata alla våra resurser.
 
Resurs 1. Nyanlända sitter på stor hantverksskicklighet men har svårt att komma in på arbetsmarknaden
Resurs 2. Gamla textilier som annars slängas/brännas.

För att minska textilavfallet krävs innovativa metoder och hantverksskicklighet. Vi ser att det finns en stor efterfrågan på akustikplattor i offentliga miljöer, kontorslandskap, förskolor och skolor, dessa tillverkas i dagsläget nästan uteslutande av nya material och är opersonliga.

Vi vill med hjälp av våra medarbetare från Afghanistan och Somalia ta tillvara deras hantverkskunnande för att undersöka hur vi kan skapa vacker akustikkonst med hjälp av återbrukade textilier.
Projekt två drevs tillsammans med Ljung Konceptutveckling https://www.facebook.com/ljungkoncept, och rapporten lämnades in i oktober 2022.

bottom of page