top of page
Yalla11989.jpg

Bli medlem

Vill du stötta oss och vårt arbete med integration är du välkommen att bli medlem i vår förening.
Medlemsavgiften är 100 kr/år.


Skicka ett mail till info@yallanykoping.se med dina kontaktuppgifter så återkommer vi med inbetalningsuppgifter.

Medlemskap enligt Yalla Nyköpings stadgar:
§ 4 Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.
Föreningen är öppen både för kvinnor och män.
Även organisationer och föreningar kan bli medlemmar, varje organisationsnummer ger en röst.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet.

 

bottom of page